Stari Kamnik, nova skupnost

Maja Šket

mentor: doc. Mitja Zorc

asistentka: Klara Zalokar

demonstratorja: Maruša Turnšek in Tadej Urh

Namera mikrososeske je ustvarjanje prijetnih odprtih in zaprtih bivalnih prostorov, ki spodbujajo ustvarjanje in povezovanje skupnosti ter sosedstva. Skladiščna hala nekdanjega Alprema in trije poslovni objekti se ohranijo in preuredijo. Slednji oblikujejo skupino stavb s skupnim dvoriščem, ki je pogosto prisotna oblika zazidave v mestnem jedru Kamnika. Ta postane izhodišče za zasnovo soseske. Novi stavbni nizi karejsko obodne zazidave navznoter oblikujejo zazelenjene atrije, navzven pa ulico. Atriji preko prostih pritličij na zaključkih karejev vzpostavljajo stik z obrečnim prostorom. Javni program je umeščen v preurejeno skladiščno halo Alprema, ki postane center skupnosti in prostor družabno-kulturno-športnih aktivnosti, ter v poslovne objekte vzdolž Usnjarske ulice, kjer so trgovine, storitvene dejavnosti, pisarne in delavnice. Stanovanjski program je umeščen na stran proti reki. Stanovanja imajo ločene vhode, vsa so dvostransko orientirana, tipologij tripleks, dupleks in simpleks za družine, stanovanja za stanovanjske skupnosti ter garsonjere za posameznike. Gradacija zasebnosti se vzpostavlja s podesti pred vhodi, ki se v stanovanjih vzdolž fasad razvijejo v večetažne medprostore. Ti na delih omogočajo komunikacijo in poglede med nadstropji ter razmejijo ulico od stanovanj.

Povezava do analize Jezik vzorcev Kamnika
Stare stavbe nov, program ~ Stavbe.2 / 14
Gradient javno – zasebno ~ Stavbe.1 / 09
Geometrija mesta ~ Mesto.2 / 15

#stanovanjska soseska #ulični prostor #sobivanje

icon-prev
icon-next