Cerkev Marijinega obiskanja

Jože Plečnik, Ponikve na Šentviški planoti, 1952

Gaja Rejc

Cerkev Marijinega obiskanja se nahaja visoko na Ponikvah na Šentviški planoti. Med 2. sv. vojno je bila močno uničena. Leta 1952 pa je po zaslugi župnika Janeza Lapanja pričakala novega graditelja , priznanega arhitekta Jožeta Plečnika. Od porušene cerkve je ohranil le nekaj osnovnih arhitekturnih elementov (npr. glavni zvonik), medtem ko je notranjščina dobila povsem novo podobo. Spremenil je tudi orientacijo cerkve tako da gleda proti vasi. Dodal je vhodno lopo ter okorgel stolp. Cerkev predstavlja preplet med preteklostjo in sedanjostjo. Z namerno nesimetričnostjo, menjavo različnih tehnik obdelave sten ter z vklučevan jem fragmentov ostalin v obnovljeno stavbo ustavrja neprestano napetost.

Izrisan je del cerkvene ladje, ki je predvsem namenjen duhovniku ob opravljanju cerkvenih obredov. Tu stoji oltar, daritveni oltar. Ta del spredaj omejuje obok. Na desni strani sta še dva manjša oboka en nad drugim, za katerima pa se po krožnih stopnicah lahko povzpneš v stari zvonik cerkve. Pod stropom pa so še po celotni dolžini stebri. Strop je lesen, stene v tem delu pa so iz kamna ter opeke.

icon-prev
icon-next