Revitalizacija rudniškega območja v Hrastniku

Neli Zajc

mentor/-ica: izr. prof. Dr. Alenka Fikfak

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristijan Lavtižar

Obravnavano območje se nahaja na severno-zahodnem delu Občine Hrastnik. Območje vsebuje dva rudniška objekta, ki od zaprtja rudnika v večji meri nista v uporabi. Eden od objektov je zavarovan, drugi pa je v manjšem delu uporabljen s strani Mladinskega centra. Območje je prekrito z veliko prostora namenjenega parkiranju, ki pa od zaprtja rudnika ni več potreben. Ožje območje, kjer se nahajata rudniška objekta sta popolnoma zaprta iz treh strani, zaradi tega pa je tudi to območje popolnoma neprehodno. Na obravnavanem območju se nahajajo še stanovanjski bloki, ki zaradi višine rudniških objektov ne prejmejo zadostne količine sončne svetlobe. Projekt je zasnovan predvsem na revitalizaciji samega območja in odpiranju območja za vse starosti prebivalcev Hrastnika. Na območju se tako rudniški objekt, ki ni v uporabi nadomesti z manjšim in nižjim objektom, ki je namenjen mladinskemu centru, ki vsebuje prostore namenjene hostlu, knjižnici, fitnesu, igralnici in pa tihi sobi. Drug, manjši objekt pa je v največji meri namenjen tržnici, poleg nje pa je namenjen še manjšim trgovinam in pa prostoru za shranjevanje stojnic. Na območju se zagotovi prehodnost z veliko sprehajalnimi potmi, ki s svojo tlorisno obliko spominjajo na molekulo DNK in tako še bolj poudarjajo revitalizacijo območja.

#urbane praznine #revitalizacija mestnih območij #razvoj urbanističnih modelov

icon-prev
icon-next