Mestna oaza

Eva Malerič

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Tobačno sem zasnovala na podlagi starih stavb katerih se nisem želela znebiti saj predstavljajo kulturno dediščino poleg tega pa ustvarjajo določen ambient, ki ljudem odgovarja. Še posebej pomembno se mi je zdelo ohranjati del Tobačne kjer je lokal Činčin. V temu delu potekajo mnoge alternativne dejavnosti, ki so se skozi vsa leta izoblikovala. Z rušenjem tega dela bi Tobačni popolnoma spremenili pomen in zamenjali celotno kulturo. Pri višinah sem stopnjevala proti Rožni dolini. Oblikovala sem veliko parkov med bloki saj se mi zdi pomembno, da imajo stanovalci prostor kjer se lahko družijo in sproščajo. Strogo simetrijo pozidave sem želela sprostiti z nesimetričnimi parki in nenačrtno razporejenim zelenjem. Uporabila sem 3 različne stavbne tipe. Pomembno se mi je zdelo, da v Tobačno čim manj posegamo s premetom in ohranjamo čim bolj tiho. Cesto sem zaradi tega postavila na skrajni konec in jo povezala že z obstoječimi cestami. Pod stanovanjskim delom je večja garaža razdeljena na dva dela.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next