Tobačna

Eva Kožar

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Vse prepogosto se srečujemo z rušenjem stavb, katere so zaznamovale našo kulturo in zgodovino. Prihodnost kulturne dediščine je zaradi izginjanja teh stavb, kot so na lokaciji Tobačni tovarni, ogrožena. Zato se zavzemam za ohranitev nekaterih zgodovinsko pomembnih stavb, ker se mi zdi njihova ohranitev ključnega pomena pri vzdrževanju kulturne dediščine. Moje izhodišče za Tobačno Tovarno je bila vzpostavitev naselja za študente oziroma študentskega kampusa. Lokacija se mi zdi idealna, saj je v njeni neposredni bližini večina fakultet Univerze v Ljubljani. Pri izboru tipologije sem se osredotočila na oblike blokov na dvorišče, preoblikovane z razrezi na različne oblike stanovanjskih blokov, predvsem v L-oblike. Moj vizija je slonela na kompoziciji, ki je živahna in geometrijsko različna. Odprte javne prostore sem zasnovala z različnimi geometrijskimi liki kot so krog, kvadrat, trapez. Nihče si ne želi hoditi po ulici, ki je enolična in monotona, zato sem odprte površine povezala z različnimi oblikami in s tem zasnovala zanimivo kompozicijo, kjer lahko iz vsakega vogala vidiš nov pogled v prostor.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next