Urbana vas

Noemi Milanović

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Projekt „Dunajsko-stoženska urbana vas“ predstavlja izziv za rešitev robnih pogojev lokacije v katerem se projekt nahaja. Omejena s severno vpadnico, stanovanjskimi bloki, stoženskim pokopališčem in Dunajskimi kristali na jugu. Dunajsko-stoženska urbana vas ponuja rešitev, ki obenem deluje kot filter med prometno Dunajsko cesto in občutljivim tkivom pokopališča in stoženske cerkve, ter kot urbani vhodni kompleks v stožensko vas, ki obiskovalca postopoma spušča do same vasi.
Urbana vas, oksimoron v imenu projekta, predstavlja funkcionalno in vsebinsko zasnovo kompleksa. Stanovanjsko-poslovni kompleks vsebuje delavnice za vrtnarstvo in izobraževanje v kmetijstvu, laboratorije za predelavo hrane in pisarne. Kompleks deluje na principu krožneg gospodarstva.
Celotni kompleks je, enako kot programski, tudi fizično povezan, na ta načinje zagotovljeno krožno gibanje znotraj kompleksa, ki pripomore aktivnejšemu sodelovanju med zaposlenimi. Obdelana lokacija je osvobojena motornega prometa, dostopna je le pešcem in kolesarjem. V kleti se nahaja avtomatska pakirna hiša.
Sistem dvovišinski prostorov se pojavlja v vseh objektih, na ta način so tudi sprehajajoči vključeni v dogajanje v delavnicahin laboratorijih.
Konstrukcijska zasnova objekta je enostavna, v sredinskih jedrih se nahajajo servisi in vertikalne komunikacije, kar spodbuja zasnovo, da so programi razporejeni po obodu in se odpirajo navzven. Skeletna zasnova konstrukcije omogoča predvsem odprt in fleksibilen tloris. Takšna izbira konstrukcije omogoča tudi svobodno fasado, v tem primeru obešeno fasado iz opečnih panelov, ki v duhu enomaterialnosti in odnosom do kulturne dediščine zaokrožujejo celoto.

#stavbe mešane rabe #parki in druge zelene površine #trajnostna urbana regeneracija

icon-prev
icon-next