STESANA ŽAGA

Industrijsko-družbeni agregat solčavske tesarske tradicije

Marcel Vičič

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Stesana žaga je industrijsko-družbeni projekt namenjen ohranjanju, razvoju in širjenju edinstvene solčavske tesarske tradicije.

Programska zasnova projekta temelji na ohranjanju izginjajoče tradicije in njenem razvoju. Volumen obstoječe žage se predela in dopolni z novo tesarsko delavnico, ki deluje hkrati kot prostor produkcije, prenosa znanj, raziskovanja in razvoja tesarske obrti ter prikaza tesarskih tehnik in izdelkov zunanjim obiskovalcem.

S predelavo obstoječega volumna in reciklažo vseh elementov obstoječe žage zagotovimo možnost za povečanje volumna in nove kapacitete, ki zadostijo prostorskim potrebam tesarske delavnice, menze, predavalnice in razstavnega prostora.

Nova dvoslojna fasada s svojo celovito transparenco spušča poglede v objekt, hkrati pa ga polni z dnevno svetlobo, ki je v ozki senčni dolini, v kateri se nahaja nov center tesarstva, še kako primankuje.

Radovedni obiskovalci, ki jih dogajanje pritegne v notranjost tesarskega središča, si lahko njegovo delovanje tudi od blizu ogledajo. Tlorisna zasnova je prilagojena varnemu sožitju med delavci, zaposlenimi ter občasnimi obiskovalci, ki na ogledih spoznavajo razsežnosti in možnosti tesarske obrti, utemeljene na lokalnem znanju in surovinah.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta:  Varovanje narave in podnebne spremembe v Alpah — zapis svetlobe.

#prenova industrijskih stavb in območij #materiali in obrti #gradnja z lesom

icon-prev
icon-next