Stolp domišljije

Narišite perspektivno risbo stolpa. Za osnovni gradnik uporabite prvo črko iz svojega imena ali priimka. Višina črke naj predstavlja eno nadstropje. Stolp naj bo neskončno visok. Pogled proti tlem ali proti vrhu regulirate z višino horizonta. Stolp rišite od spodnjega do zgornjega roba lista. Vaš objekt je tlorisno lahko pravokotne, kvadratne ali trikotne oblike. V vaši risbi zajemite 5 – 10 etaž stolpa. Črke lahko postavljate po obodu, po notranjosti ali pa kombinirate postavitev. Iz osnovnega gabarita tlorisa lahko nadstropja pogledajo ven, skočijo noter, se zarotirajo … Uporabite domišljijo!

icon-prev
icon-next