Družbena vpetost

trajnostna tehnika

skupina študentov:
Miha Colja
Ajda Murnik
Vita Osterman
Nika Žigon

Izbor in vnos različnih vrst in oblik programov ter vsebin v urbano okolje, ki spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje, participacijo ter enakovredno vključevanje vseh družbenih skupin. Omenjeno tehniko smo uporabili v Škofji Loki na območju njenih zametkov – Stari Loki. Prostorske intervencije na enakovreden način naslavljajo vprašanja medsebojnega povezovanja in prepletanja zunanjih javnih površin kakor tudi njihove integracije v javne in poljavne dele stavb vseh namembnosti.

icon-prev
icon-next