Parkirana stanovanja

Tilen Breznik

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Pereč problem lokacije predstavljajo neurejena in neučinkovite parkirne površine, katere iz zelene krajine ustvarijo ljudem nehvaležna območja, ki kazijo poglede in na katerih se ni moč zadrževati. Intervencija želi parkirna mesta ob Parmski cesti združiti v objekt, ki služi prebivalcem kot parkirna garaža in hkrati predstavlja prostor kjer bi se ljudje radi zadrževali. Parkirna mesta tako spremenimo v mestni park.

Projekt lahko razumemo, ko dvigajočo se ulico, ki po dveh, med sabo povezanimi klančinami, ustvari zvezno prehajanje skozi objekt. Sprva na klančino parkirana parkirna mesta, ko uporaba avtomobilov skozi leta začne upadati, začnemo nadomeščati s parkiranimi moduli, ki se pritrdijo na servisne stebre. Enostaven modul je v celoti sestavljen iz lesenih okvirjev, kateri stanovalcem omogočajo svobodo pri načrtovanju svojega modula. Enostavno modularno zasnovo je moč hitro razstaviti, prestaviti, dograditi, spremeniti in končno tudi reciklirati. Takšna zasnova omogoča, da moduli razvijejo različne javne, poljavne in zasebne programe. Različni moduli z različnimi programi ustvarijo živahnost objekta skozi dan, klančina pa tako postane prostor srečevanja in druženja, kot javne ulice in trgi v živahnem mestu.

#stavbe za vzgojo in izobraževanje #javni prostor #rekreacijske površine

icon-prev
icon-next