Bivanje med zidovi

Ana Martinšek

mentor: izr. prof. Tomaž Krušec

asistent: Miha Munda

gostujoči kritik: Miloš Kosec

Stanovanjski kompleks je umeščen v notranjost enega izmed stavbnih karejev starega mestnega jedra Ljubljane. Urbanistična tipologija kompleksa izhaja iz obstoječe členjenosti notranjega prostora kareja. Značilnost, ki je opazna že na prvi pogled, je razdeljenost območja na podolgovate parcele, kar je razvidno tudi iz obstoječih objektov. Na zemljiške meje so postavljeni zidovi, ki postanejo mokri vozli. Zaradi želje po zgoščeni gradnji so zasnovana introvertirana stanovanja z atriji, ki zagotavljajo tako svetlobo, kot tudi zasebnost. Med zidove so vpeti lahki leseni bivalni volumni, ki so dvignjeni od tal zaradi naravnega prezračevanja. Med posameznimi nizi stanovanj se pojavljajo ozke uličice, ki služijo dostopu in povzemajo obstoječe ambientalne karakteristike lokacije. Ker se v obodu kareja pojavita dve večji vrzeli prostor sam narekuje oblikovanje poti skozi novo naselje. Na območju kjer se danes nahajajo javna parkirišča je z novo ureditvijo predvidena tržnica.

#stanovanjska gradnja #urbanistični modeli stanovanjske zazidave #stanovanjska politika

icon-prev
icon-next