Origami nasprotja

Erika Sirotić

mentor: doc. Mitja Zorc

asistentka: Klara Zalokar

demonstratorja: Maruša Turnšek in Tadej Urh

Streha je umeščena v južni del Keršmančevega parka. Zasnovana je kot gubana opna, ki jo sestavljajo segmenti iz korten pločevine. Prostor najbolj zaznamujeta kontrasten visok in nizek del strehe, a se za njima prepleta kompleksnejša mreža pravil, ki celostno povezujejo programske zahteve, okoljski kontekst in ohranjajo geometrijo prostora. Deltoida, izrisana v tlorisnem pogledu strehe, lahkotno lebdita na treh podporah in se usedeta v del parka, kjer ustvarita nov prehod. Prehod pod streho, ki se vpne v park, formira dostop do dveh odprtih prostorov, med seboj povezanih v družaben prostor. Ambient popestri usmerjenost prostorov proti Kamniški Bistrici, ki narekuje živahen tempo programov, umeščenih v prostore strehe.

#rekreacijske površine #parki in druge zelene površine #javni prostor

icon-prev
icon-next