Bivanje v Severjevih garažah

Isidora Marinković

mentor: izr. prof. Tomaž Krušec

asistent: Miha Munda

gostujoči kritik: Miloš Kosec

Severjeva garažna hiša je verjetno ena najbolj prepoznavnih struktur v Sloveniji. Med leti 1960 in 1990 je bilo zgrajeno veliko število garažnih hiš tega tipa. Danes njihova uporabnost upada, večinoma zato, ker njihove dimenzije ne ustrezajo dimenzijam današnjih avtomobilov. Ta projekt je, poleg prenove infratrukturnega objekta v stanovanjsko stavbo, hkrati tudi miselni eksperiment, ki kombinira eksperimentalne življenjske pogoje, nove stanovanjske tipologije in veliko gostoto stanovanj. Vse te ideje se danes aktivno raziskujejo glede na našo naraščajočo ekološko zavest. Razdelitev posameznih prostorov je podobna tetrisu, ustroj se kaže kot igra med manjšimi in večjimi dvoetažnimi stanovanji. Ključno izhodišče pri oblikovanju koncepta predstavljata dva dejavnika in sicer pomanjkanje svetlobe ter pomanjkanje prostora. Iz tega razloga so bila oblikovana stanovanja, ki imajo vse servisne in skladišče prostore organizirane v neosvetljenem pritličju. Posebna pozornost je bila posvečena manipulaciji relativno majhnega bivalnega prostora. Obstoječi garažni stebri so uporabljeni kot jedra v katerih se nahaja vso pohištvo, ki ga uporabniki potrebujejo za bivanje. Podnevi je tako prostor lahko enoten in odprt, ponoči pa drseči paneli ustvarijo zaseben prostor za ločene spalne prostore

#nove stanovanjske tipologije #prenova stanovanjskih stavb #infrastrukturne stavbe in objekti (garažna hiša, most, …)

icon-prev
icon-next