Post-akademska platforma

Matic Hlede

Mentor: prof. Jurij Sadar, u.d.i.a.

Asistentka: Ana Kreč, m.i.a.

Osrednji programski vozlišči Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) v naslednjih letih pričakujeta združitev na enem mestu. Tako bo po odpravljeni prostorski stiski ALUO-ja potrebno na novo osmisliti vlogo obstoječih stavb na Dolenjski cesti 83 in Erjavčevi cesti 23 v Ljubljani. Predvsem objekt na Erjavčevi, s svojo odlično lokacijo v samem centru Ljubljane predstavlja velik investicijski potencial za  Univerzo v Ljubljani, kar pomeni, da bo njegova bodoča vloga, vsaj programsko, hitro osmišljena.
Ob tem se pojavlja vprašanje kakšne pozornosti bo deležen objekt na Dolenjski cesti, ki leži na urbanem robu in ima slabše povezave s centrom mesta. Prav tako njegovo fizično stanje kar »kriči po prenovi«. Območje predstavlja tehnično dediščino in izraža čase, ko je bila v razmahu težka industrija, kar je možno razbrati tudi iz same konstrukcije stavbe – poleg infrastrukture lahko nekaj »ostalin« tega obdobja še danes doživimo. Obstoječa stavba ALUO-ja je vstavljena v manjši kanjon med Dolenjsko cesto z večinoma stanovanjskim programom in zelenim območjem Golovca v zaledju.

Predlagani projekt želi skozi plasti zgodovine, ki jih je obstoječi objekt ALUO na Dolenjski cesti prestal skozi čas, na dani lokaciji združiti tri programe: delo, počitek in bivanje. Izhodišče je obstoječi volumen nekdanje tovarne. V omenjeni gabarit se postavi delovne prostore za umetnike, ki predstavljajo temelj obstoja t.i. »post-akademske platforme«. Po klančinah, ki obkrožajo objekt, se vrstijo pogledi v notranjost objekta. Pot se zaključi v skupnih prostorih, ki so namenjeni druženju, neformalnemu delu, učenju oziroma stiku uporabnikov in obiskovalcev. Ta dva tipa prostorov imata “prosti tloris”, ki omogoča veliko fleksibilnosti. Nad skupne prostore se zato položi konstrukcijski »menjalnik«, ki, ležeč na obstoječem zidu in stebrni konstrukciji, omogoča veliko in odprto delovno površino. Na “menjalnik” se postavi jeklene okvire kamor se vstavlja stanovanja, med njimi pa so položene hi-bond plošče. Plošče predstavljajo prostore srečevanja stanovalcev, ki se na določenih mestih razširijo v skupno kuhinjo.

Glede na trenutno stanje v kulturnem sektorju, ki je s finančnimi sredstvi in prostorskimi kapacitetami vedno bolj “podhranjeno”, želi post-akademska platforma vzpostaviti mehanizem, kjer bi si lahko še ne uveljavljeni umetniki ustvarili svoje ime. Post-akademska platforma bo omogočila medgeneracijsko in medstrokovno povezovanje.

#fakultete in akademije #sodelo #sobivanje

icon-prev
icon-next