Strešine

Izberite si eno izmed urbanističnih zasnov znanih mest. To uporabite za osnovo vaše risbe. Prerišite odsek tlorisa mesta in ga prestavite v perspektivo. Tloris naj zapolni celoten list A3. Like, ki ste jih dobili, poljubno dvigujte in spuščajte, da dobite kompozicijsko zanimiv domišljijski prostor. Na tej osnovi načrtajte pravokotne prizme poljubnih višin. Prizme na koncu prekrijte z eno ali dvokapno streho. Nalogo izdelajte s pomočjo bežiščpoševnih premic. Nalogo se izdela po postopku z uporabo ravnil. Konstrukcija risbe (anatomija risbe) naj bo tanka in vidna, točke naj bodo označene. Vidno oz. »rezultat« poudari.

Višina horizonta:
skupina A in B: 8 cm

Distanca:
skupina A in B: 22 cm

icon-prev
icon-next