Ritem prostora

Pia Winkler

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Tobačna tovarna je bilo nekoč industrijsko orientirano območje, danes skoraj neizkoriščen in do neke mere zapuščen prostor, ki nastopa brez prave identitete in nima ritma življenja. Naloga, ki nam je bila podana s strani mentorjev je bila, da na predelu Ljubljane, ki je ujet med železniško progo in prometno dinamično Tržaško cesto, na novo zasnujemo ureditev. Na novo ustvarjene soseske, ki zapolnijo prostor Tobačne, poleg že obstoječih historičnih stavb, so načrtovane na način, da se prilagajajo že obstoječi geometrijski mreži mesta in tako ne odstopajo od morfološke zasnove posameznih zgradb in stavbnih otokov Ljubljane. Novo zasnovana prometna ureditev povezuje Območje Tobačne z ostalimi predeli mesta in omogoča učinkovitejšo dostopnost glede na novo vzpostavljene prometne povezave znotraj samega prostora. Novograjeno sosesko dopolnjujejo, poleg prometne ureditve, tudi raznoliki odprti javni prostori, ki jih povezuje promenada, pešpot. Le-ta se razprostira od Tržaške ceste, poteka po središču Tobačne, vse do železniške proge. Javni prostori se odpirajo ob promenadi, so tlakovani, obdani z zelenjem in se povezujejo z objekti, ki imajo raznolike funkcije. Vsak uporabnik si lahko najde svoj prostor v Tobačni, ki mu zagotavlja kakovostno bivanje.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next