SUHA KAPLJICA

Destilarna in sušilnica sadja ob hidroelektrarni na vodotoku Lašek

Veronika Tržan

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Umestitev destilarne in sušilnice sadja na območju Solčavskega pomeni novo gospodarsko dejavnost, ki izvira iz naravnih danostih, ki so skozi čas postale vedno manj izkoriščene. Gre za usmeritev v trajnostno sadjarstvo in uporabo obnovljivih virov energije. Obe dejavnosti sta nekoč na območju že cveteli – vsaka visokogorska kmetija se je ponašala z lastnim sadovnjakom, v katerih so uspevale predvsem jablane, izkoriščanje vodnih virov kot energetskega potenciala pa so Solčavani poznali že iz časov splavarjenja ter vodnih žag in mlinov. Predlagan program vnaša v okolje novo gospodarsko dejavnost, ki ni na individualni ravni kmetije, je kolektivna in predstavlja trajnostni gospodarski razvoj.

Destilarna in sušilnica sadja je umeščena na območju pašnega travnika, na katerem se nahajata dva obstoječa objekta; hlev in začasno prebivališče. Med obstoječi stavbi se nova intervencija umešča v obliki zareze v krajini, ki omogoča dostop dostavnih vozil in obiskovalce v pol-vkopan volumen novega objekta. Preko sistema medetaž in klančin se ustvari učinkovito kroženje po tehnološko kompleksnem, a hkrati ambientalno atraktivnem, prostoru destilarne. Nova intervencija povezuje, oživlja in vrača izvorno dostojanstvo obstoječima objektoma, ki sta namenjena bivanju in prezentaciji izdelkov in procesov v destilarni.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta:  Viri energije v Alpah – misleča roka

#živinoreja, sirarstvo, sadjarstvo, zeliščarstvo, vinogradništvo #sodobno kmetijstvo #turizem, gostinstvo in kulinarika na podeželju

icon-prev
icon-next