Telhado Ondulado

Dana Čuk, Ana Jelen, Iza Krampl

Mentor/-ica: prof. Mojca Gregorski

Demonstrator: Špela Kranjec

Telhado Ondulado, kot simbol enotnosti, predstavlja skupnost v afriški kulturi. Lahka in neomejena lupinasta forma je razpeta preko celotnega zemljišča in povezuje program v eno enoto. Odprtost in pa minimalizem afriške skupnosti je tisto, kar navdihuje zasnovo lupinastega objekta. Ta poudarja zgolj enotnost in pa povezanost, ter se s svojo formo navezuje na obstoječe drevo. Konstrukcija poudarja vpliv drevesa, ter druženja skupnosti okoli njega in ga kot takega izrabi za poudarek v prostoru. Ob misli na afriško skupnost pa se poraja vprašanje, ali le-ta potrebuje omejitve, kot na primer stene med igralnicami in podobno? Projekt ponuja na vprašanje odgovor z inovativnimi fleksibilnimi stenami, ki omogočajo najrazličnejšo uporabo glede na trenutne potrebe. Predvsem pa spodbuja otroško igro v veliki skupini in ne razdeljevanje na razrede, saj to v osnovi ne predstavlja afriške skupnosti.

Slika_1  Skupnost je del afriške kulture in je tudi temelj naše arhitekturne zasnove. Objekt, ki bo zgolj pokril skupnost in omogočal odprtost in fleksibilnost, kot jo omogoča tudi njihova skupnost. Zasnovan objekt se ovije okoli obstoječega drevesa, kar ponazarja zbiranje skupine v senci. Prav tako je forma podrejena konceptu vhoda ob drevesu. Streha se namreč spušča in omogoča direkten pogled proti drevesu, ki označi vhod v objekt. Poleg tega streha s svojo formo ponuja mehkobo in predstavlja neomejenost, ki ga ponuja prostor.. Slika_3  Betonska ploščad pri objektu omogoča dvig terena nad zemljino. Nanj so postavljene fleksibilne stene iz kartona krožnih oblik, katere razdeljujejo prostor, ko je to potrebno. Vse skupaj pokriva opečnata organska streha, ki s svojo formo simbolizira mehkobo okolja, katera obdaja lokacijo. Teren, ki je na severni strani dviguje za 3m, smo deloma izravnali in s tem ustvarili klančino ob robu večnamenskega prostora. Le-ta služi kot igralna površina ali pa kot sedišča ob dogodku. Slika_4  Osnovna strešna konstrukcija je sestavljena iz opeke, katero zlagamo na opaž in jo med seboj lepimo v različne smeri. S tem ustvarjamo veliko trdnost in odpornost lupine. Pod njo imamo fiksne in fleksibilne stene. Sanitarije in kuhinja so prav tako ograjeni z opečnato steno, medtem ko so stene ostalih prostorov narejene iz lepenke in s svojo konstrukcijo omogočajo raznolikost prostora. Slika_5  Odprtost in neomejenost lokacije je predstavljalo ogromen izziv pri zasnovi projekta. V procesu dela je nastalo mnogo strešnih rešitev in posledično možnost uporabe različnih materialov. Lupinasta struktura zaradi svoje neomejenosti narekuje odprtost tlorisa pod njo. Stene so zasnovane premično in omogočajo uporabniku fleksibilnost ter odprtost in povezovanje prostorov glede na njegove zahteve.   Slika_9  Svetloba, ki prodira skozi odprtino okoli drevesa, omogoča v notranjosti objekta raznolike ambiente. Igra svetlobe in sence z naravo oziroma drevesom obiskovalca izpod strehe pritegne na nepokrito igrišče, polno življenja. 

#prilagodljivost v arhitekturi #gradnja s prstjo, glino in slamo #stavbe za vzgojo in izobraževanje

icon-prev
icon-next