Center starejših Marof

Ana Jakovina

mentor: prof. Maruša Zorec
asistent: asist. Uroš Rustja
demonstratorja: Tadej Bolta, Andraž Keršič

Na lokaciji ohranim staro etažno stavbo, ki je po mojem mnenju najpomembnejša reprezentativna stavba celotne lokacije. Nekdanji pritlični objekt v obliki črke U zaradi izredno slabega stanja porušim, v novem posegu pa ohranjam njegov gabarit. Z mojo intervencijo polno ohranjam središče lokacije, z novimi objekti in programi, ki se razraščajo iz centra, pa ga programsko podprem. Na eni strani se s pozidavo oprem na gozdnato pobočje grajskega griča, na drugi strani pa puščam nemotene poglede na dolino s polji. Degradirano, umaknjeno in pozabljeno lokacijo približam  vaški obcestni pozidavi, s tem kompleks spet postane del kraja, a ostaja vpet v naravno zaledje. S projektom si želim starejšim približati dogajanje in jim omogočiti dostojno življenje v poznanem okolju. Zato zasnujem dnevni center z dnevnim dogajanjem in dve manjši gospodinjski skupnosti starejših. Da je življenje tu kar se da avtentično in podobno okolju, kjer so odraščali in živeli, na lokaciji na novo postavim manjšo kmetijo. Staro, obstoječo hišo preuredim v center zdravja z ambulanto, prostori za fizioterapijo in manjšo telovadnico. Ob vstopu predvidim obcestni paviljon  z administracijo in manjšo kavarno.

#živeti z zemljo #oživljanje podeželja #krajinski park goričko #skupnost #medgeneracijsko povezovanje

icon-prev
icon-next