Prenovljena Tobačna

Manca Povšin

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Tobačna tovarna je do leta 2004 obratovala na obsežnem paviljonsko zgrajenem tovarniškem poslopju v Ljubljani. Po zaprtju tovarne se je na tem mestu odprla pestra debata o usodi tovarniških prostorov in njegove okolice. Prostor predstavlja priložnost za vzpostavitev kakovostne soseske. Bližina Tivolskega parka, mestnega centra ter avtocestnega priključka dajeta območju še večjo vrednost. Lokacijo sem poskušala razumeti kot prihodnjo praznino, saj se z ne-vzdrževanjem objektov dediščine oz z neprimernimi programi odvija proces razgradnje. Območje je zasnovano kot celotno stanovanjsko s prosto razmestitvijo stanovanjskih linearnih blokov – objekti v zelenju. Izbrane tipologije so: globoki (20x60m), ozki (10x60m) in osnovni blok (15×60). izbor tipologij je primeren, saj po višini ne izstopajo preveč od svoje okolice. hkrati bloki lahko formirajo odprte, osončene odprte prostore. Dostopi na območje so mogoči s priključkom Tržaške ceste na Oražnovo cesto. Z Oražnove ceste je možen uvoz na novo zasnovano cesto, ki nas pripelje v notranjost lokacije. Poslovni objekti imajo drugačno orientacijo kot stanovanjski in s svojo postavitvijo sledijo vzhodni meji Tobačne.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next