Linija med trtami

Domen Cirar

mentor: prof. Maruša Zorec
asistent: asist. Uroš Rustja
demonstratorja: Tadej Bolta, Andraž Keršič

Z vinsko kletjo dograjujem podobo vasi Grad in dopolnjujem krajino. To je prostor na vrh manjše doline, ki se spušča po položnem hribu proti gradu Grad. Klet je postavljena ob obcestni vasi, s katero je povezana prek kompozicije volumnov , orientacije slemen, od nje pa ločena z linijami trt. Hrib, na katerem klet stoji, ima izrazito linijsko obliko, razdeljeno na manjše terase. Iz tega izhaja oblika objekta: lahkotna linija, ki se dviga prek teras in pod sabo ustvarja prostor, prek katerega teče teren, ki se zgubi med trtami. Objekt je zgrajen iz treh opečnatih nivojev, zamejenih z zidovi, ki se začnejo pri vasi in končajo med trtami. Na vsakem od nivojev je lesen volumen s programom. Povezuje jih ovoj – lesena palična konstrukcija, fizično ločena od volumnov. Na leseno konstrukcijo so položene križno lepljene plošče, ki služijo kot podlaga za opečnato oblogo. Opečnat ovoj, ki prekriva celotno streho, je na mestih vertikal – sten perforiran, da v prostor prepušča nežno pritajeno svetlobo. Iz daljave fasada daje vtis, da je kot monolit zrasla iz tal. Na najvišjem nivoju je bivalni prostor, volumen za lastnika, na srednjem je restavracija, najnižje pa stoji servisni volumen, ki se nadaljuje pod zemljo v obliki vinske kleti. Vanj so umeščeni prostori, namenjeni pridelavi vina.

#živeti z zemljo #oživljanje podeželja #krajinski park goričko #kulturna krajina #vinska klet #vinogradništvo

icon-prev
icon-next