Alternativne oblike študentskega bivanja

Jože Kouter, Jan Verhovšek, Eva Zgrabljič

mentorji: izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. Nika Grabar, Klemen Ploštajner mag. soc
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Ob dejstvu, da se področje preskrbe s študentskimi stanovanji vse bolj komercializira, smo v raziskavi iskali modele študentskega bivanja, ki gradijo na stroškovni dostopnosti, družbeni enakosti in možnosti soodločanja v upravljanju in bivanju. Raziskali smo sledeče modele:

_študentske stanovanjske zadruge: neprofiten model preskrbe in bivanja. Ustanavljajo jih univerze, študentska združenja in druge neprofitne oz. filantropske organizacije.  Študenti so člani zadruge, od katere najemajo stavbo in jo v času bivanja tudi upravljajo. Soodločajo o pravilih bivanja in organizaciji življenja. Najstarejše študentske zadruge so nastale med leti 1915-20 v ZDA, za študente, ki sicer zaradi bivanjskih stroškov ne bi mogli študirati.

_samoorganizirana študentska skupnost: njen cilj je izgradnja in (samo)upravljanje študentskega doma. Temelji na sodelovanju in enakopravnosti študentov. Zgradi se finančni model (bančni krediti, neposredna posojila posameznikov, donacije, lastna sredstva), ki študentom omogočajo dostopno najemnino.

_študenti samograditelji: ideja se je razvila predvsem pri študentih arhitekture in gradbeništva. Gre za skupnosti študentov, ki pod mentorstvom profesorja/arhitekta ali samoiniciativno načrtujejo in zgradijo svoja bivališča. Gradijo sami, s finančnimi in materialnimi donacijami.

_mreža stanovanj za študente: neprofitne organizacije vzpostavijo povezave med lastniki stanovanj s praznimi sobami in študenti, mnogokrat v mestnih območjih s starejšimi ljudmi. Le-ti prazne sobe v stanovanjih za dostopno najemnino in eventuelno pomoč v gospodinjstvu oddajo študentom.

Viri:

Mreža študentskih zadrug VB (oktober 2019): www.students.coop

Študentska zadruga Birmingham: www.youtube.com/watch?v=eApn2fFvJgY

Študentska zadruga Edinburgh (oktober 2019): edinburghcoop.wordpress.com

Inter Cooperative Council Ann Arbor, Massachusets, ZDA (oktober 2019): icc.coop

Austin, Texas, College Houses, 21 street Co-op, ZDA (oktober 2019): collegehouses.org/listings/21st/ (oktober 2019)

Samoorganizirana študentska skupnost Collegium academicum Heidelberg (oktober 2019): collegiumacademicum.de; www.bbc.com/worklife/article/20190417-german-dorms-are-so-pricey-students-are-building-their-own

Samograditelsjki študentski domovi Stuttgart Bauhäusle (oktober 2019): www.theguardian.com/cities/2018/nov/26/a-playground-for-grown-up-kids-inside-the-student-housing-built-by-its-residents-bauhausle-stuttgart

Mreža stanovanj za študente Alloggiami, Torino (oktober 2019): www.alloggiami.com

#100 let Univerze v Ljubljani #študentsko bivanje #študentski dom

icon-prev
icon-next