Študentski dom FDV II

Aina Radovan

Mentor: prof. Jurij Sadar, u.d.i.a.

Asistentka: Ana Kreč, m.i.a.

Pot ob drevoredu preko Kardeljeve ploščadi iz smeri Dunajske ceste, obiskovalca najprej popelje mimo Fakultete za družbene vede (FDV). Tam se razpre velikodušen pogled na skupen in odprt akademski prostor novega študentskega doma FDV II, ki s svojo živahnostjo in prostorsko raznolikostjo vabi k vstopu.

Projekt novega doma študentov z dodatnimi prostori za učenje in delo, je zasnovan kot lamela, ki se pripne na obstoječi objekt Fakultete za družbene vede (FDV). Višinsko objekt popravi zahodno stran parcele, ki je s trenutnim pritličnim volumnom prostorsko neustrezno izrabljena. Lamelo v smeri jug – sever, skozi vse etaže, prebada stožec velikih dimenzij, ki ustvari osrednji »void« – praznino, okoli katere se vije poljavni program študentskega doma. Ta poteza v prostor pripelje južno svetlobo ter osvetli do sedaj zaprt in s severno svetlobo osenčen, atrijski vrt, umeščen med stari in novi del obstoječe stavbe fakultete.

Študentski dom je razdeljen na dvoetažne, odprte učne prostore FDV-ja, kjer lahko prostor za so-delo najdejo tudi mladi profesionalci in bolj zaprte, enoetažne prostore, kjer so servisi in sobe za bivanje študentov. Tako se prostor fizično kot tudi programsko razdeli na dva jasno ločena, a skozi veliko odprtino, povezana dela. Praznina, ki nastane s prebodom stožca, prostor sicer fizično loči, a ga v resnici tudi poveže, saj postane osrednji prostor nova identiteta stavbe, ki obiskovalcu omogoča pregled dogajanja v vseh etažah.

Projekt vsekakor predstavlja eno izmed možnosti študentskega bivanja, učenja in dela v 21. stoletju, kjer se funkcije študentskega bivanja, dela in učenja pričnejo programsko, fizično in tudi časovno hibridizirati.

#študentski dom #sodelo #sobivanje

icon-prev
icon-next