Hiša kulture in mladih

Luka Figar

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Lokacija stavbe Centra mladih in kulture se nahaja v središču Šentjerneja. Lokacija se nahaja na pretoku, ki pomeni povezavo kulturnih, športnih in izobraževalnih dejavnosti. Trenutno je stavba slabo dostopna in nepovezana z mestom, zakriva poglede in ne zagotavlja varnosti vzdolž prometne ceste. Dejavnosti agrarne trgovine, ki se sedaj tu odvijajo so neprimerne za lokacijo v središču mesta. Namen obravnavanega projekta je na območju povezati centralne dejavnosti, ki se nahajajo v neposredni bližini z zasnovo stavb in zunanje ureditve. Nova družbena stavba center mladih in kulture je sestavljena iz dveh pravokotnih volumnov, ki s svojo površino zasedajo zazidano površino obstoječih zgradb na lokaciji. Volumna sta postavljena ob severni in južni rob gradbene parcele tako, da ustvarjata v središču odprt prostor za različne dejavnosti mladih. Izbrani predlog ohranja pozicijo obstoječe stavbe bivšega kulturnega doma, ki ima velik družbeni pomen, omogoča vedute na okolico, ustvari bariero proti stanovanjskemu območju in vzpostavlja dodatne povezave z okolico. Arhitekturna zasnova upošteva tradicionalne prvine lokalne arhitekture, ki jih izrazi na sodoben način. Osrednji prostor med stavbama je urejen kot skupni prostor skupnosti z manjšim skate parkom.

icon-prev
icon-next