Kmetijska zadruga občine Gornji Grad

Nina Stane

mentor/-ica: izr. prof. Mihael Dešman, u.d.i.a.

demonstrator/-ka: Maja Cvelbar, abs.arh., Lucija Draginić, abs.arh.

asistent/-ka: Vlatka Ljubanović u.d.i.a

Na nekdaj “pozabljeni” lokaciji ob reki Dreti se na konceptu kompozicije celkov zasnujeta dva objekta, ki sledita geometriji in videzu tradicionalnih okoliških kmetij. Celki so hiše, ki se skupaj z gospodarskimi poslopji združujejo v gruče, ki so pod s skodlami kritimi strehami videti kot majhni zaselki, posejani pa so po z gozdom gosto poraščenih okoliških hribih.
Pomemben postane odnos med obiskovalcem, objektoma in reko, ki pa z različnimi nivoji, ki obiskovalca pripeljejo do nje, postane še močnejši. Na lokaciji so urejeni trije nivojsko ločeni trgi: prvemu, najvišjemu trgu se podoba in funkcija skozi celo leto spreminjata, drugi trg se nahaja med obema objektoma in je namenjen trgovanju, tretji je tik ob reki, in se nadaljuje v sprehajalno pot, ki je vzpostavljena ob njej.
Prosojen paviljon ob reki postane s tržnico in kantino prostor za druženje krajanov, medtem ko je zgornji objekt namenjen zgolj kmetom, z okoliških celkov. Kmetijska zadruga v Gornjem Gradu ponuja kmetom prostor za zbiranje, prodajo, nakupovanje in izobraževanje, pripomore pa k oživitvi in nadaljnjemu razvoju kmetijstva v kraju.

#kmetijska zadruga #tržnica #sodobno kmetijstvo

icon-prev
icon-next