Koprski optimizem – Koprsko stopnišče

Ana Florjanovič, Helena Kajzer, Zala Novak

mentor/-ica: izr. prof. Mihael Dešman, u.d.i.a.

demonstrator/-ka: Maja Cvelbar, abs.arh., Lucija Draginić, abs.arh.

asistent/-ka: Vlatka Ljubanović u.d.i.a

Naš objekt deluje kot preplet Luke Koper in historičnega mesta. Objekt poskušamo preko trga, stopnišča in pogledov iz stavbe povezati z mestom in uravnotežiti heterogeni rob mesta in obale. Zdelo se nam je pomembno, da prostor naredimo boljši v socialnem smislu, da služi prebivalcem mesta- zato s svojo obliko in programom ponuja delo, sprostitev in povezovanje. Najbolj pomembna programa sta vezana na semensko banko ter na humanitarne vsebine.
Monumentalno stopnišče v objektu popelje uporabnika iz mesta do morja, ki ga zagleda v 2. nadstropju našega objekta, nato pa se povzpne še eno nadstropje, kjer se odpre pogled proti mestu. V stavbo smo vnesle elemente, ki so tipični predstavniki Luke – MODULE. Ti bi bili sestavljeni iz enostavnih lesenih kosov, ki bi se z dvigalom pripeljali do željene etaže nato pa zložili na licu mesta. Modularna struktura omogoča različne variacije samega modula, prav tako pa tudi prostorov in predprostorov, ki jih moduli oklepajo. Z različnimi postavitvami se v etažah ustvarja mesto v malem. Sistemi trgov in ulic, ki se tvorijo pa uporabniku omogočajo dinamično doživljanje prostora.

#trajnostna urbana regeneracija #socialna stanovanja #samooskrba

icon-prev
icon-next