Kampus Poljud

Petar Bakašun

Mentor: prof. Tadej Glažar

Asistent: asist. Jure Henigsman

Današnje območje Poljuda je kolaž različnih regulativnih načrtov, ki so vplivali nanj. Prvi katastrski načrt rimske centurizacije je določil polja takratnih meščanov Salone. Leta 1924 je bil izveden zeleni obroč iz smeri Marjana, leta 1967 pa urbanistični načrt Frane Gotovca. Njegova ideja temelji na ponovni uporabi rastra prvega katastra – rimske centuriacije. Mediteranske igre so skupaj s katastrskim načrtom Poljudu poudarile identiteto športnega pristanišča. Ostanke teh regulativnih načrtov lahko zaradi dolgoročnega zanemarjanja beremo iz današnjega degradiranega stanja. Tiste plasti načrtovanja in programa sem uporabil kot glavno izhodišče našega projekta.

Kot logičen zaključek modernistične poteze smo postavili terenski raster, v katerem so glavne pešpoti opredeljene s tremi zvezki fakultete. Osi novih pešpoti se združijo s prenovljeno obalo. Nova izravnana obala artikulira in poudarja že obstoječe programe ribiškega društva, čolniške delavnice, kopališča in drugih. Programi so postavljeni pod ploščo ob cesti in s tem povečajo prehodnost in dostopnost nove rive.

Kampus sestavljajo tri fakultete: agronomska, kineziološka in hotelska – gastronomska te študentski dom. V kampus je vgrajena tudi obstoječa hiša, ki jo kupimo in pretvorimo v motel za gostujoče predavatelje. V vzhodnem delu stadionskega obroča predvidevamo fan-shop, športni muzej in kioske za vstopnice. Vključitev teh programov skozi nov predviden raster polja bi tvorilo samooskrbno celoto. V tem smislu bi bili vsi zunanji prostori, ki jih uporabljajo fakultete, postavljeni v novo definirano mrežo. Poleg logike prepletanja skozi prostor bi tudi fakultete bile v funkcionalnem smislu odvisne ena od druge. Takšen pristop po logiki svoje samooskrbe želi tudi zagotoviti, da se študentje učijo predvsem skozi prakso in interdisciplinarno udeležbo.

#kampus #waterfront #fakulteta

icon-prev
icon-next