Prehajanje

Manca Gjura Godec

mentor/-ica: doc. dr. Ilka Čerpes, u.d.i.a.

konzultant/-ka: Mia Crnič, u.d.i.a.

demonstor/-ka: Zala Koleša dipl. arh. urb.

asistent/-ka: Aleksander Vujović, m.i.a.

Nov stavbni otok sem načrtovala z uporabo poslovno-stanovanjskih in stanovanjskih blokov iz Šiške, ki sta jih načrtovala arhitekta Matija Bevk in Vasa Perović, v kombinaciji s stanovanjskimi hišami iz Zajčevih dvorov na Rudniku. V severni del območja sem umestila štiri bloke, ki imajo v pritličju javni program in dva izključno stanovanjska bloka, v južni del pa dve vrsti stanovanjskih hiš, ki lovijo gradbeno linijo že obstoječih objektov na območju. Bloki so na severu poravnani z gradbeno linijo večjega sosednjega objekta, na jugu pa so poravnani z južnim delom poslovnega objekta Velana. Z izbiro tipov stavb, sem želela poudariti prehajanje od goste zazidave ob Šmartinski cesti na severu, proti razdrobljeni strukturi stanovanjskih hiš na jugu. Z razporeditvijo blokov v šahovnico sem med bloki ustvarila javne in poljavne površine namenjene stanovalcem. Objekti so postavljeni tako, da se del pritličja z javnim programom obrača k obodnim cestam in na javno ploščad na severovzhodu, kjer je predvidena kavarniška terasa. Druga javna ploščad na zahodu je opremljena z velikimi klopmi in cvetličnimi lonci, javni park na vzhodu pa je opremljen s fitnes napravami. Površine med bloki so poljavne, na njih pa se nahajajo otroška igrišča, zelene površine in ploščad za stanovalce s premičnim pohištvom. Zasebne površine na območju predstavljajo vrtovi stanovanjskih hiš. Na območju so urejena parkirna mesta za obiskovalce, bloki pa imajo podzemne garaže z uvozi iz Flajšmanove in Pokopališke ulice. Stanovanjske hiše imajo tlakovani dovozni cesti, ki se priključujeta na Flajšmanovo ulico, na območju pa se nahajata tudi dve avtobusni postaji in postaja za izposojo koles.

#reciklaža stavbnega otoka #revitalizacija mestnih območij #urbane praznine

icon-prev
icon-next