Odklop

Ana Jelen

Mentor/-ica: prof. Mojca Gregorski

Demonstrator: Špela Kranjec

Bovška dolina slovi predvsem po športnih atraktivnostih, katere ponuja Bovec in njegova okolica. Raznovrstnost športnih aktivnosti in pestrost narave vabi turiste, predvsem v poletni in zimski sezoni v območje Bovške doline. Preučevano območje Vodenca se nahaja v občini Bovec, natančneje JV od centra mesta. Ob Soči in njenih pritokih (Koritnici) se nahaja vrsto počitniških kampov, namenjenih predvsem poletnemu turizmu. Območje Vodence predstavlja eno izmed glavni športih kampov v občini. Posledično se na območju Vodence prepletajo trije večji kampi, Kamp Toni, Liza in Kamp Kovač, kateri so med seboj, zaradi enotne opreme, enotnega videza, neločljivi.
Lokacija, odmaknjena od središča Bovca in manjih okoliških vasi, skupaj z neokrnjeno naravo, usmerjenost pogleda proti reki, vrsto športnih aktivnosti, katere ponuja širše območje, omogoča človeku prostor za odklop, odmik od vsakodnevnega vrveža življenja in prostor za kontemplacijo. V Glamping kampu Odklop se prisluhne potrebam gostov po aktivnem oddihu sodobnega človeka v neokrnjeni naravi. Osnovna ideja Glamping Kampa Odklop je delitev na tri osnovne cone, katere med sabo povezuje skupna cona, kjer se nahajajo že obstoječa igrišča (igrišče z mivko, otroško igrišče), zeliščni vrt in več skupnjih zelenih površin. Vsi ostali elementi kampa se ‘pripenjajo’ na skupno cono, saj ta med seboj povezuje ljudi. Bivalne cone se nahajajo na robu gozda in na robu parcele kampa. Sestavljenje so iz manjših paviljonov, katere prav tako povezuje enako ideja o prepletu individualnega in kolektivnega, kar se vizualno odraža v obliki paviljona. Preprosta konstrukcija izoblikuje in narekuje arhitekturo, kar se poudari s podvajanjem stebrov. Obiskovalec ima ves čas občutek da je prepleten z naravo, saj spodnji »javni del« ni zaprt iz nobene strani in tako omogoča odprt, fluiden prostor za vse, med tem ko zgornji, manjši, zasebni del, služi kot odmik od vsega in je »pripet« na večji, javni, večnamenski prostor spodaj. Obiskovalec paviljona mora tako splezati višje v majhen intimen prostor v katerem se nahaja spalni del. Možne uporabe paviljona je veliko, odvisno na zahtevo območja kampa. Povezanost bivalnih enot v obliki in osnovni ideji se nadaljuje v konceptu skupnih prostorov, v katerih se nahajajo objekt s sanitariji, tuši, prostor za pomivanje posode in pranje perila, objekt v kateremu se nahaja skupinska kuhinja in objekt za izposojo športne opreme. Osnovna dolga horizonatlna oblika servisnega objekta se z določenimi zamiki odmika od njene osnovne lege, tako poudarja določene poglede, vhode in programe. Kot nadaljevalno idejo servisnega objekta je na osnovni ideji kampa zasnovana pot, katero dopoljnjujejo manjši deli paviljonov, klopi in drevesa. Obiskovalec kampa lahko tako iz kampa pride direktno do vode. Vmes na poti pa se mu ponujajo različne priložnosti za odpiranje pogledov ob poti, le tako dolga pot do vode postane razgibana in pešec nima občutka dolžine.

#gradnja z lesom #revitalizacija/reanimacija podeželja #stavbe za turizem

icon-prev
icon-next