Misli in zamisli

raziskava R3

Nace Mohorič, Mojca Mravinec, Mladen Mavrovič, Petra Mlakar, Ivana Murgoska, Niko Lazović, Nataša Ržek, Luka Figar

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Nabor misli, premislekov in zamisli o arhitekturi in prostoru zrcali teme, ki jih študentje na raznolike načine integrirajo v zasnovo projektov. Dialog, gibanje, kontekst, mediacija, narava, preplet, red in kaos, stik postanejo vodilo pri ustvarjanju in oblikovanju koncepta, stavbne mase, tlorisa, prereza, fasade, detajla ali elementa zunanje ureditve v projektu.

icon-prev
icon-next