Je v Ljubljani dovolj prostora za vse študente?

Petra Iljaž, Klara Suša Vačovnik

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Študenti so pomembni  gradniki življenja v Ljubljani, univerzitetnem mestu, toda v današnjem času se zaradi izseljevanja fakultet na obrobje njihova vloga zmanjšuje.

Projekt stremi k oživljanju vloge študentov v središču mesta in poskuša najti prostore za njihovo bivanje in delovanje. Raziskava je pokazala, da v obstoječem tkivu ne manjka prostorov z velikim potencialom: skrivajo se v notranjih dvoriščih mestnih karejev, ki so neurejena in zapolnjena s parkirišči in lopami. Mnogo jih je tudi v vrzelih obodnih stavbnih nizov, ob slepih fasadah in na strehah. Raziskava je zajela 29 ljubljanskih karejev, ki kljub lastniški pestrosti ponujajo možnost za umestitev študentskih bivališč.

Projekt predlaga univerzalni sistem modularnih bivalnih enot, ki omogoča prilagajanje intervencij specifičnim lokacijam. Posamezna intervencija obsega postavitev novih študentskih stanovanj in ureditev običajno zanemarjenega zunanjega prostora v dobrobit obstoječih stanovalcev (ureditev parkiranja, vrtov, igrišča).

Intervencije v karejih se po materialnosti, programu in časovnosti ločujejo na stalni in začasni del. Stalni del predstavljajo strukture, ki rešujejo specifično prostorsko problematiko in so iz trdnejših materialov (AB). Začasni del predstavljajo modularne bivalne študentske celice, ki se prilagajajo prostorskim danostim. Izdelane so iz kartonskih cevi ter panelov iz kartona in lesa, ki so razgradljivi.

Ko se zgradi dovolj stalnih nastanitev za študente, se začasni del razstavi in prenese na drugo lokacijo, medtem ko stalni del še naprej služi stanovalcem iz obodnih stavb.

#prilagodljivost v arhitekturi #vrzel #trajnostna urbana regeneracija

icon-prev
icon-next