Sokolski dom Tabor

Ivan Vurnik, Ljubljana, 1926

Evdokia Sinyavskaya

Sokolski dom Tabor je bil zgrajen leta 1926 po načrtu Ivana Vurnika. Bil je zgrajen kot društveni dom Sokolov in je čisto funkcionalen objekt, namen zgradbe je telovadnica. Velja za eno Vurnikovih najpomembnejših del, ki je povezano s secesijsko umetnostjo po prvi vojni, ki se je v iskanju narodne identitete zatekala k ljudski umetnosti. Jedro stavbe zavzema velika telovadnica, ki se na vsaki strani odpre v dve manjši dvorani, po obodu stavbe pa so v vseh nadstropjih razporejeni društveni prostori in stanovanja. Tlorisno simetrično zasnovana stavba ima dva vhoda. Južna fasada je horizontalno členjena v tri dele: spodnji del členijo masivni nizki stebri , med katerimi so nanizana okna. Nad njim v pritličju, ločenim z rahlo profiliranim venčnim zidcem, teče pas oken v plastično poudarjenih okvirih, tretji nadstropni pas pa je kot spodnji oblikovan kot stebrišče, ki v sredini preide v šilasto ločno zaključeno triforo. Južna fasada ima portal z monumentalnim stopniščem in balkonom v širini trifore v nadstropju. Fasada je obdelana v enotnem barvnem tonu.

icon-prev
icon-next