Javno vs. zasebno

Neva Lorger, Žan Majetič, Jure Marc

mentor: izr. prof. Tomaž Krušec

asistent: Miha Munda

gostujoči kritik: Miloš Kosec

Da bi lahko razumeli odnos med javnim in zasebnim moramo začeti pri najbolj osnovni delitvi prostora, pri delitvi med notranjim prostorom jaza in preostalim svetom. Splošno prepričanje je, da je um najbolj intimen del zavesti človeka, njegov najbolj zaseben prostor. Javni prostor, naj bo to televizijski ekran ali glavna ulica, se kaže kot dostopen vsem, medtem ko je notranji svet uma izven tega dosega. Posameznikove misli, čustva in hrepenenja so lahko skrita znotraj njegovega uma in deljena z javnostjo šele, ko se to zdi primerno. Duševen svet zavesti postane najbolj osnovna pojavna oblika zasebnosti, ker se ga zaveda samo posameznik in je dostopen samo njemu. Čeprav najbrž nimamo popolne kontrole nad duševnim svetom, je ta še vedno najbolj znan nam samim. Je izvzet iz materialnega sveta in posledično nedostopen. Razlika med javnim in zasebnim se torej začne tukaj, med notranjim svetom zavesti in zunanjim prostorom sveta, med človekovo psiho in družbenim in fizičnim svetom zunaj. Odnos med javnim in zasebnim bi lahko v arhitekturi najlažje povzeli z besedami Hermana Hertzbergerja, ki jih je zapisal v svoji knjigi Lessons for Students in Architecture. Če percepcijo javnega in zasebnega prevedemo v jezik arhitekture, lahko ta odnos razumemo v smislu “kolektivnega” in “individualnega”. Torej nečesa kar pripada vsem in nečesa kar pripada posamezniku. V absolutnem pomenu bi lahko rekli, da velja, da je neko območje javno, če je dostopno vsem v vsakem trenutku. Tako pravzaprav pridemo do ugotovitve, da je vsak posameznik razpet med percepcijo, ki jo ima sam o sebi in percepcijo sveta, ki ga obkroža. Konflikt teh dveh pojmov je vitalnega pomena za razumevanje našega bivanja. Individualno nikoli ne more biti obravnavano brez kolektivnega in vedno ko razmišljamo o kolektivnem moramo pomisliti na odnos do individualnega. Oba pola se vedno pojavita kot celota, kjer eno ne more funkcionirati brez drugega.

Celotna publikacija: https://drive.google.com/file/d/1iN7BtxKU7krkj2mbYnwidk9UUYUuiIng/view?usp=sharing

#stanovanjska gradnja #arhitekturna teorija #od sobe do mesta – raziskava prostorskih razmerij

icon-prev
icon-next