Goričke sobe

Jan Žonta

mentor: prof. Maruša Zorec
asistent: asist. Uroš Rustja
demonstratorja: Tadej Bolta, Andraž Keršič

Objekt je zapuščen. Sredi polj, preraščen z naravo. Kljub temu, da od daleč iz koruze kukajo le fragmenti, nam pogled od bližje razkrije dobro definiran obod. Ta služi kot osnova konceptu, plast starega, v katero vstavim novo. Novo ne gradi iz tega, kar je včasih bilo, ampak iz ruševine. Poudarja fragmentiranost volumnov, ki le vsake toliko pogledajo iz obstoječega oboda in ustvarijo nov prostor, skrit v starem ovoju.Vsak od volumnov je drugačen. Vsak izpostavi po en ambient iz kraja, ki ga obdaja. To se kaže v  topografiji streh, ki na različne načine komunicirajo z okolico. Skupaj tvorijo sosledje sob, vsaka od njih pa poustvari svoj ambient Goričkega. Odločitev o uporabi elementa sobe je bila namerna, saj je soba najosnovnejši arhitekturni prostor. Kot tak je eden izmed redkih prostorov, ki tudi danes s svojo arhitekturo še reagira na program, ki je vanjo umeščen. Poglavitni smisel novega objekta, kulinarične akademije, je sosledje sob, namenjenih temu, da ljudje spet spoznajo pozabljene sestavine Goričkega. Tako v kulinaričnem kot v arhitekturnem smislu.

#živeti z zemljo #oživljanje podeželja #krajinski park goričko #prenova #dediščina #zeliščarstvo #kulinarika

icon-prev
icon-next