Zdravstveni dom in stanovanja na Vukovarski v Splitu

Katja Orehek

Mentor: prof. Tadej Glažar

Asistent: asist. Jure Henigsman

Demonstratorja: Matej Krajnc in Žan Ketiš

Lokacija se nahaja v Splitu, na močnem vozlišču Vukovarske, Bihačke, Livanjske ter ulice Domovinskog rata, kar omogoča dobro dostopnost do objekta. Prav tu se začne tudi predvidena zelena vpadnica v historiči center mesta Split. Kompleks, ki se je razvil na lokaciji generira dogajanja v oklici in po drugi strani deluje kot začetni del zelenega mesta. Programsko se kompleks deli na študentska stanovanja s športnim kompleksom in socialna stanovanja z zdravstenim domom. Zaradi višinskih razlik na območju, se intervencija manifestira kot nadaljevanje topografske ragibansoti območja v obliki klančin, ki rešujejo večnivojskost lokacije. Na lokaciji se trenutno nahaja manjši neustrezen zdravstveni dom, katerega program ohranimo in mu dodamo program socialnih stanovanj skupaj, z centrom za pomoč ljudem v stiski (katerega prostori se trenutno nahajajo v okoliških neustreznih prosorih). Zaradi narave programa se je zdelo primerno, da se zagotovi dostopnost invalidnim osebam. Zato se vertikalne povezave rešuje s klančinami, po katerih se invalidne osebe lahko premikajo. Hkrati pa v kontekstu socialnih stanovanj omogočajo dostop družinam, kolesarjem in starejšim osebam. Program se nahaja znotraj jeklene konstrukcije medtem ko klan?ine le tega povezujejo kot liminalni prostor, kjer se v zdravstvenem domu nahajajo čakalnice in hodniki, pri scialnih stanovajnih pa delujejo kot prostor srečevanja in povezovanja. Svetlobo in intimo se regulira z lamelnimi zastori, ki delujejo kot filter med javnim in zasebinim prostorom.

icon-prev
icon-next