Med obalnim robom in središčem mesta

Matija Juranović

mentorica: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistenta: asist. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstratorja: Žan Menegatti in Maks Rojec

konzultant za statiko: doc. dr. Simon Petrovčič

V Kopru sta severni obalni rob in mestno središče starega jedra ločena. Ker pa prihajajo v mesto potniške ladje z več tisoč ljudmi, je potrebno urediti novo izven nivojsko povezavo med obema območjema. Postavitev in oblikovanje slednje upošteva zaščiteno stavbno kulturno dediščino, zato je umeščena v prostor tako, da v njem ne ustvarja konfliktnih razmerij.

#ureditev obale #javni prostor #mobilne kulture

icon-prev
icon-next