Urbani pasovi

Laura Fontana

mentor/-ica: doc. dr. Ilka Čerpes, u.d.i.a.

konzultant/-ka: Mia Crnič, u.d.i.a.

demonstor/-ka: Zala Koleša dipl. arh. urb.

asistent/-ka: Aleksander Vujović, m.i.a.

Za oblikovanje izbranega stavbnega otoka v Zeleni jami sem uporabila dva tipa blokov iz bežigrajske soseske BS 3 ob Vojkovi cesti v Ljubljani (D, C in E tip). V severni del stavbnega otoka sem umestila tri bloke tipa D v osi SZ – JV, v drugi vrsti sledita dva bloka tipa E tipa. Ritem blokov tipa D in E se kontinuirano nadaljuje proti jugu s prilagoditvijo ritma dvema obstoječima stavbama v jugovzhodnem vogalu območja. Vhodi v vse stavbe so iz severa in juga, zato sem postavila vrtove na vzhod in zahod stavb. Vrtovi so ograjeni z živo mejo.
Med vsemi stavbami je enak razmik razen med središčnim pasom, kjer sem umestila aktivnosti za prebivalce. Program v odprtem prostoru sestavljajo parka na južni in jugovzhodni strani,
dve otroški igrišči in prostor za fitnes na prostem. Vse aktivnosti razen parkov so namenjene samo stanovalcem. Vse stavbe so stanovanjske, z izjemo dveh blokov tip C v središčnem pasu. V njih so predvideni poslovni, storitveni ali trgovski prostori.
Parkiranje je urejeno v podzemnih garažah med bloki. Vzdolž vzhodnega in zahodnega roba območja so urejena parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje.

#reciklaža stavbnega otoka #revitalizacija mestnih območij #razvoj urbanističnih modelov

icon-prev
icon-next