Intervjuji s študenti

Gabrijela Kačinari, Tadeja Orel, Pia Polič, Lara Prijon

mentorji: izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. Nika Grabar, Klemen Ploštajner mag. soc
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Pri raziskovanju študentskega bivanja v Ljubljani so nas zanimale  osebne izkušnje študentov, ki bivajo v različnih oblikah nastanitve. Preko intervjujev smo odkrile veliko nepričakovanih dejstev in izkušenj. Najbolj smo se osredotočile na prostorsko problematiko in kakovost bivanja. Vprašanja smo razdelile v več različnih sklopov, kot so študentski vsakdanjik (prežvljanje časa na fakulteti, v stanovanju, ob opravljanju študijskih obveznosti, družabnih dogodkih itd.), bivanjski prostor (fizične lastnosti stanovanja, razmerje med zasebnimi in skupnimi prostori, odnosi med sostanovalci, opremljenost itd.), finance (stroški bivanja, viri financ, študentsko delo itd.), transport (način in oblika transporta do fakultete, čas, stroški itd.) in študij (prostor za študij, učenje, potrebe in želje). V sklopu dodatno so nas zanimale problematike kot so sistem dodeljevanja sob v študentskih domovih, izigravanje pravil, stanje na področju tržnega najemanja stanovanj, nereguliranost najema ter stanje na področju študentov s posebnimi potrebami.

Opravile smo veliko intervjujev in nato problematike predstavile v obliki knjižice in videa. Pogovarjale se nismo le s študenti, ki bivajo v študentskih domovih, tržnih najemniških stanovanjih ali pri starših v Ljubljani, temveč tudi s študenti, ki živijo izven mesta in se vsakodnevno vozijo v Ljubljano. Precej časa smo namenile pogovorom z gibalno oviranimi študenti, študentskimi družinami z otroki ter s starejšimi ljudmi, ki so bili študenti pred desetletji. Tako smo izvedele tudi o razmerah v Ljubljani nekoč.

#100 let Univerze v Ljubljani #študentsko bivanje #študentski dom

icon-prev
icon-next