Spirala

Nariši perspektivno risbo kompozicije sestavljene iz trikotnih prizem. Prizme so zamaknjene in zavrtene okrog ene od (vertikalnih) stranic. Kompozicijo nariši z uporabo bežišč, horizont naj seka kocke. Gre za motiv zavitih stopnic.

Po skupinah imate različne kote β med tlorisi prizm:

Skupina A: 20°

Skupina B: 25°

Skupina C: 30°

Skupina D: 35°

icon-prev
icon-next