Urbani atriji

Liza Štandeker

mentor/-ica: doc. dr. Ilka Čerpes, u.d.i.a.

konzultant/-ka: Mia Crnič, u.d.i.a.

demonstor/-ka: Zala Koleša dipl. arh. urb.

asistent/-ka: Aleksander Vujović, m.i.a.

V svojem projektu sem reciklirala dva stavbna otoka v različnih merilih; kare, ki stoji na Kotnikovi ulici in enostanovanjske hiše iz Murgel v Ljubljani. Izbrala sem ju, ker sta oba otoka sestavljena iz atrijskih hiš. Murgelske hiše so pritlične enostanovanjske hiše z ograjenim atrijskim vrtom. Kare je masiven stavbni blok z arkadami in notranjim dvoriščem. Ima pasaže, ki omogočajo prehodnost otoka. Na dvorišču je dvignjena ozelenjena ploščad, pod katero je garaža. Stavbni otok sem razdelila na tri dele. Na severni strani je masiven kare, na južni strani so strnjeno postavljene murgelske hiše, na sredini pa je dolg linearni park s cvetličnimi gredami, ki deli visoko in nizko gradnjo. Ta zazidava spominja na horizontalni blok. Kare sem umestila na sever, ker je najvišji, da ne meče sence na nižje objekte. Visoka fasada ob prometnici deluje kot zvočna pregrada. Kare drži gradbeno liniji, ohranja pa tudi obstoječe merilo ob Šmartinski cesti. Na južno stran sem umestila murgelske hiške, ki nadaljujejo obstoječe merilo vrtnega mesta in s svojo višino ne povzročajo sence. Postavila sem jih gosto skupaj, saj sem želela doseči večji faktor izrabe. V pritličje kareja sem umestila javne programe, ki pred blokom ustvarjajo javne prostore. Murgelske hiše imajo samo stanovanjski program. V moji rešitvi je meja med javnim in zasebnim jasno določena. Pritličje kareja in njegova okolica je javna, zaradi javnih programov, ki se tam odvijajo. Atrijske hiše imajo izrazito zaseben atrij, ograjen z visoko ograjo, do njih pa vodijo poljavne poti. Ker so murgelske hiše tako gosto grajene, med njimi ni ostalo veliko odprtega prostora. Med obema tipologijama sem umestila dolg linearen park, kjer velik cvetlični vrt omogoča zanimive poglede obiskovalcem kavarn v pritličju. Ob obstoječih hišah na jugovzhodu stavbnega otoka sem umestila fitnes na prostem, ki bo deloval kot živ javni prostor. V samem stavbnem otoku ni avtomobilskega prometa, dostop je predviden le za kolesarje in pešce. Za parkiranje sem uredila vzdolžne parkirne prostore ob cesti, nadzemne garaže za stanovalce enostanovanjskih hiš in podzemno garažo pod velikim karejem.

#reciklaža stavbnega otoka #revitalizacija mestnih območij #razvoj urbanističnih modelov

icon-prev
icon-next