Obujena praznina

Matija Nahtigal

mentor: prof. Maruša Zorec
asistent: asist. Uroš Rustja
demonstratorja: Tadej Bolta, Andraž Keršič

Grad Grad na eni izmed mnogih hribcev Goričkega kraljuje dobrih 800 let. Tekom vojaških in političnih trenj se je skromen srednjeveški stolp razvil v mogočno poznosrednjeveško trdnjavo z edinstvenim gotskim portalom. Barok je graščino obdal z dvoriščno arkado in okroglimi stolpi. Konec devetnajstega stoletja pa je za stavbo pomenil začetek počasnega propada. Kljub impozantnosti okopov obiskovalec danes stežka prebere prostor in njegove, zdaj že stoletja skrite, kvalitete. Mnoge prezidave so z leti zabrisale razmerja med posameznimi deli gradu ter del zgodovinskih prostorov postavile iz konteksta. Z vzpostavitvijo nove poteze poti povezujem fragmente iz različnih razvojnih faz gradu in tako čitljivo prezentiram najpomembnejše dele in fragmente. Obrtniki, okoljevarstveniki, raziskovalci in člani Akademije za restavratorstvo, ki zasedejo nadstropne prostore gradu, omogočijo izkop pozabljenih prostorov gotskega jedra. Pomembne dele, notranje prostore, cvinger ter gotski portal nato izpostavim. Nova intervencija najdene elemente zaščiti in pokaže. Stara trdnjava nadaljuje svojo pot, tokrat kot spet uravnotežena in berljiva kompozicija historičnih elementov, ki po dobrem stoletju spet postaja kulturni in intelektualni center regije.

#živeti z zemljo #oživljanje podeželja #krajinski park goričko #grad #prenova #dediščina #samooskrba

icon-prev
icon-next