Od zibelke do zibelke

trajnostna tehnika

skupina študentov:

Anže Hribšek

Ana Lipovšek

Naja Lovka

Načelo uporabe izključno le tistih prostorov, materialov in proizvodov, ki jih je po koncu življenjske dobe možno v celoti izkoristiti za druge prostore, proizvode oziroma vir energije. Pri čimer velja, da je uporaba materialov ob koncu življenjske dobe kot vir energije še vedno sicer boljše kot odlaganje, ampak slabša možnost kot ponovna uporaba ali recikliranje. Projekti se v izhodiščni zasnovi odzivajo na bivanjsko problematiko v naselju Podlubnik v Škofji Loki, hkrati pa na račun enostavnih osnovnih gradnikov omogočajo številne izvedenke in izpeljanke.

icon-prev
icon-next