Soseska Turopolje

 

Brina Ornik, Karla Ostojić, Barbara Petrinjak

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Soseska Turopolje leži na vzhodu Šentjerneja. Cilj je preurediti sistem cirkulacije z uvedbo trajnostno naravnanih prometnih ureditev in zasnovati skupne površine za namen druženja in krepitve medsoseskih odnosov. S tem soseska pridobi ključno povezovalno komponento, urejen in varen javni prostor, prilagojen pešcem in kolesarjem. V soseski se z zasnovo javnih površin izpostavi tudi potencial obstoječih zasaditev, ki ustvarjajo ambiente za kvalitetno preživljanje prostega časa in druženje skupnosti.

Projekt ima dva scenarija, ki dodata območju svojevrsten značaj.

V prvem scenariju je diagonalna ulica zasnovana kot glavna povezovalna površina skupnosti, namenjena pešcem in kolesarjem. Dostopi na območje so urejeni s severa in z juga soseske. Ureditev uvaja pešpot, kolesarske poti in zeleni pas z drevoredno zasaditvijo, ulično opremo in razsvetljavo.

Drugi scenarij obsega preureditev diagonalne ulice na način skupne prometne površine, kjer ima pešec in kolesar prednost pred avtomobilom. Ob enosmerni cesti se vzpostavi kolesarska pot in pešpot. Dostopi do hiš so urejeni na način uličnih zank, ki sosesko napajajo učinkovito in varno. Predlagana je tudi preureditev ob vstopu v sosesko s krožiščem, ki optimizira pretok prometa na glavni cesti ob vstop na območje.

icon-prev
icon-next