Preplet

Nina Beganović

mentor/-ica: doc. dr. Ilka Čerpes, u.d.i.a.

konzultant/-ka: Mia Crnič, u.d.i.a.

demonstor/-ka: Zala Koleša dipl. arh. urb.

asistent/-ka: Aleksander Vujović, m.i.a.

Koncept zasnove temelji na prepletu dveh različnih tipologij.
Za oblikovanje novega stavbnega otoka sem kombinirala murgelske enodružinske hiše ter linearne bloke iz bežigrajske soseske BS 3 v Ljubljani. V severni del stavbnega otoka sem umestila tri bloke v osi SZ – JV, v južni pa petnajst murgelskih hiš atrijskega tipa. Hiše z vrtom sem orientirala tako, da je ograjen atrij zahodno od hiše, glavni vhod pa z vzhoda. S tako delitvijo stavbnega otoka sem na severu ustvarila višje gabarite (do 5 E), ki držijo gradbeno linijo ter so v skladu z gabariti vzhodnega stavbnega otoka ob Šmartinski cesti. Na jugu sem umestila manjše volumne, ki z višino in zamikanjem nakazujejo povezavo z drobnejšimi enodružinskimi hiškami na jugu. Parkiranje za stanovanjske bloke je urejeno v podzemnih garažah. Enostanovanjskim atrijskim hiškam pripadajo od hiš ločene lastniške garaže, začasno parkiranje pa je možno na parkiriščih ob cesti.
Vse stavbe so stanovanjske z izjemo dveh blokov ob Šmartinski cesti, v katerih so predvideni poslovni, storitveni ali trgovski prostori. Izbrane tipologije dajejo stanovalcem veliko zasebnih zelenih površin. V večji park na severu in na igrišče s fitnesom v južnem delu pa se lahko pred mestnim vrvežem zatečejo tudi ne-stanovalci. Prav te javne zelene površine in poljavni zeleni zalivi ob sprehajalnih poteh so mesta prepleta dveh različnih konceptov: preplet visokih stavb na severu, živahnega urbanega bivanja v stanovanjskem bloku, z nizkimi stavbami na jugu, ki omogočajo mirno, skoraj predmestno bivanje v hiški z vrtom.

#reciklaža stavbnega otoka #revitalizacija mestnih območij #urbane praznine

icon-prev
icon-next