Študentsko dvorišče Železničar

Blaž Šenica

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Naloga si zaradi kroničnega pomanjkanja nastanitev za primarni cilj postavi povečanje števila študentskih postelj. Ne zadovolji se le z reševanjem osnovnih materialnih potreb študentov, temveč poskuša razviti model študentskega naselja, ki študente neposredno vplete v mestno tkivo kot njegove ključne gradnike. Naloga se naslanja na koncept mestne univerze in predvidi novo študentsko naselje na robu mestnega središča, na zemljišču v lasti DUTB med nekdanjo tiskarno Dela in Islamskim verskim in kulturnim centrom. V nasprotju s poskusi širjenja mestnega središča z najbolj dobičkonosno rabo, naloga predlaga alternativno strategijo: poleg študentskih sob umesti bogat nabor javnih programov, ki so v upravljanju prebivalcev naselja, a namenjeni tudi okoliškim prebivalcem ter drugim študentom. Tako se Študentsko dvorišče Železničar vzpostavi kot javno središče južnega Bežigrada. Na območje se umesti še stanovanjsko zadrugo, stanovanja za starejše ljudi in različne tipe študentskih nastanitev, ki omogočajo raznovrstne načine bivanja. Slednje se odraža tudi v prostorski zasnovi: zazidavo sestavlja nabor stavb različnih tipologij, ki odgovarjajo tipološki pestrosti stavb v okolici. Nove stavbe povezujeta skupni dvorišči s študentskimi in javnimi programi, prvo na nivoju mestnega parterja in drugo na nivoju poglobljenega Koloparka: tu so tržnica, menza, večnamenska dvorana, Radio Študent, snemalni studiji, knjižnica reči in kavarna. Poglobljeno dvorišče z velikimi krožnimi svetlobnimi atriji tako postane vezni člen med parkom, novimi stavbami za študente in starejše ljudi  ter okolico – forum za različne ljudi različnih generacij.

#urbanistični modeli stanovanjske zazidave #stavbe za kulturo in prireditve #trajnostna mobilnost

icon-prev
icon-next