Tobačna in nova tipologija

Hana Kedić

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Izhodišče naloge je bilo naslednje: podano je območje Tobačne tovarne, kjer smo z izbranimi stavbnimi tipologijami poskušali zasnovati novo ureditev območja. Razmišljali smo o pomembnosti lokacije, vlogi le-te v mestu ter kaj pomeni njeno zgodovinsko ozadje. Moja kompozicija je sestavljena iz osnovnega bloka in bloka na dvorišče. Etažnost sem določila na višino: od P +3, P+4 in P+6. Pomembno je bilo razumeti kaj povzročamo z višinami, kako se premikajo sence v prostoru ter kaj pomeni orientacija stanovanj. Na območje sem umestila dvosmerne ulice , ki so povezane s Tržaško cesto. Pomembno mi je bilo ustvariti tašen ambient, da se neglede na količino ulic in poti, človek lahko prosto sprehaja po lokaciji. V ta namen sem parkirišča umestila v obliki podzemnih garaž, ker je s tem namenom na površju več zelenic in tudi prostor daje občutek, da je namenjen človeku in ne avtomobilu. Zasnovanih je osem manjših parkirnih garaž, ki omogočajo postopno izgradnjo objektov na lokaciji. Morfologija širšega prostora je oblikovana na mreži, stanovanjski objekti ob Oražnovi ulici pa razbijejo to mrežno strukturo. V središču območja je večji odprt prostor, ki uravnoteži celotno kompozicijo.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next