Pomorski center Izola

Maruša Kovač, Sandi Naglič

profesor: izr. prof. mag. Alessio Princic

konzultant: Paulo Barbaresi u.d.i.a.

demonstor: Mia Konjikušić, Maruša Kovač, Sandi Naglič

Pomorski center Izola je kompleks, ki zaobjema programe vezane na ribištvo, ladjedelništvo, raziskovanje, kulinariko, ter združuje preteklost in prihodnost mesta Izola. Lokacija je geometrijsko zahtevna in povezuje stari del mesta z novim Izolskim masterplanom. Najin odgovor je arhitektura, ki temelji na konstrukcijski mreži in v prihodnosti omogoča širitev obstoječih programov in dodajanje novih. Osnovana je na modularnosti, ki si proti zelenemu parku sledi: servisni prostor s komunikacijami – program – zelene terase s pogledom na park. Moduli se proti parku programsko vedno bolj odpirajo, s tem pa se odpira tudi fasada, zaradi česar najina arhitektura oživi in se v sekvencah zlije s parkom. Čez dan se namreč spreminja in ustvarja različne sence in poglede. Preko lokacije potekata dva pomembna pasova: glavna povezovalna os masterplana in pas zelenja, ki se preko zelenih teras kontinuirano nadaljuje proti glavnemu mestnemu parku. Glavni točki ki ju poveževa z novo arhitekturo sta squero na eni strani in Fontana Fora na drugi. Novi trg ob fontani predstavlja točko srečanja in filter med obstoječim in novim parkom. Trg ob squeru pa se spusti do morja in s tem popelje obiskovalca, da stopi s promenade in preko arkad waterfronta vstopi v zeleni park in odprtost najine arhitekture.

ANALIZA

Območje IPA3 v občini Izola na slovenski obali je v preteklosti služilo industriji, vezani na ribištvo, ribogojništvo in predelavo rib. V času največjega razcveta je bilo v mestu kar sedem predelovalnih industrij rib. Danes lahko na teh lokacijah najdemo samo še zapuščene industrijske hale ali pa njihove nekdanje temelje. Predstavljajo zapuščena degradirana območja ob neposredni bližini mestnega jedra Izole, med katerimi je tudi območje IPA3. Nahaja se med območjem Lonke in Argom, lokacija pa je strateško zelo pomembna saj povezuje obstoječi del Izole z novim Izolskim masterplanom. Dve pomembni točki ki ju povezuje sta squero kjer v morje spuščajo ladje in originalna lokacija Fontane Fora kjer so v preteklosti izolanke prale perilo. Lokacija je s svojo geometrijo zelo zahtevna, zato sva se odločila navezati na obstoječe bloke in šolo arhitekta Mihevca. Zasnovala sva arhitekturo, ki je vezana na prostorsko mrežo konstrukcije in v prihodnosti dopušča širjenje in dodajanje programov. Gre za modularnost ki si od mesta proti zelenemu parku sledi: servisni prostor s komunikacijami – program – zelene terase s pogledom na park. Pri snovanju arhitekture nama je bila v pomoč raziskava, ki je zaobjemala obisk sedmih mediteranskih mest ter njihovo skiciranje, raziskovanje in razumevanje.

#mediteranska arhitektura #stavbe mešane rabe #javni prostor

icon-prev
icon-next