So-naravno so-bivanje

raziskava R2
Iva Lukan,  Lavra Lipej, Laura Ivančič, Zala Mlakar, Izza Šentjurc, Sara Tratar, Martina Vitlov;

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Prostor med Gorjanci in Krko izkazuje izjemni potencial med seboj prepletenih ambientalnih celot. Hibridnost podeželja sproža možnosti za preurejanje spregledanih območij v sonaravno preoblikovane podeželske skupnosti, ki nudijo visoko kakovost življenja. Ideje o sonaravni soseski, ki temelji na vzpostavljanju mozaika mikrososesk različnih tipov nizkogoste zazidave z mešano rabo in večnamenskimi prostori skupnosti, študentje vnesejo v svoje zasnove. Sonaravno bivanje vključuje oblikovane javne in poljavne prostore v skupnem upravljanju, z velikim deležem raznolikih zelenih in utrjenih elementov krajine in čim manj prometnih površin, saj se prednost daje hoji, kolesarjenju in souporabi. Zasnova sodobnih stanovanjskih tipologij sloni na principih tradicionalne gradnje in energetski samooskrbi. Solidarna skupnost upravlja odpadne vode in odpadke v zaprtih krogih. V soseski je visoka raven samooskrbe prebivalcev, ki ohranjajo medgeneracijsko povezovanje, delo na domu in rekreacijo v okolici. Hrano pridelajo v skupnostnih vrtovih, na poljih, v sadovnjakih in vinogradih. Sonaravno bivanje nadgradi lokalne prednosti in potenciale, a hkrati omogoča raznolike možnosti udejstvovanja v heterogenem okolju podeželja.

icon-prev
icon-next