Prostor povezav

Jana Stankič

mentor/-ica: prof. dr. Aleš Vodopivec

tehnični sodelavec/-ka: Matej Tili

asistent/-ka: doc. Gašper Medvešek

Ob 100-letnici Univerze v Ljubljani smo se spraševali, kaj so problemi Univerze in študentov danes. Univerzo razumemo kot ustanovo, ki je vpeta v strukturo mesta. Ob referenčnih delih arhitektov in izsledkov analiz iz Ljubljane smo zato obravnavali tudi raziskave iz drugih področij; predvsem sociologije.
Pri nalogi smo imeli definirano temo, zato smo probleme in rešitve iskali sami. Dela smo se lotili v treh korakih. Sprva smo pregledali podatke o Univerzi, s katerimi smo prišli do začetnih problemov in potencialnih rešitev. V drugi točki smo obravnavali gradiva, ki širše (globalno) obravnavajo vpliv študentov na mesta in dopolnili ideje o reševanju problemov Univerze in študentov. Z znanjem iz obeh delov smo določili in utemeljili osrednji problem obravnavane teme ter tudi oblikovali primer reševanja problemov s pomočjo arhitekture.

#tipologije visokošolskih stavb #študentsko bivanje #prostori izobraževanja

icon-prev
icon-next