Katedrala druženja

Saša Smolej

mentor/-ica: prof. dr. Aleš Vodopivec

tehnični sodelavec/-ka:  Matej Tili

asistent/-ka: doc. Gašper Medvešek

Objekt leži v bližini centra Ljubljane, nasproti Tobačne tovarne. Naslanja se na slepo fasado stanovanjskega bloka in se dviga nad sosednjo stavbo. V notranjosti se namestitve za študente prepletajo z različnimi programi/prostori, ki so primarno namenjeni študentom, vendar odprti tudi širi javnosti. Javni in zasebni programi se srečujejo na galerijah, ki so umeščene med masivne loke v večetažnem prostoru. Največjo površino objekta zaseda razstavni prostor, ki je namenjen razstavljanju del študentov različnih fakultet Univerze v Ljubljani.

Odprtost in povezava različnih programov omogoča, da se v objektu srečujejo posamezniki, ki  ob ogledu razstavljenih del, pogovorih in druženju izmenjujejo mnenja in ideje

#študentsko bivanje #študentski dom #študentska zadruga

icon-prev
icon-next